De gesprekkenplanner van De Groeiplaneet

In de periode van 27 februari t/m 8 maart 2024 vinden er oudergesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7 en de Plusklas.
Via deze weg kunt u zich inschrijven voor een gesprek met de groepsleerkracht van uw kind.
Inschrijven kan van maandag 12 februari t/m maandag 26 februari